Lehner Katalin ügyvéd 2001-ben alapította a Lehner Ügyvédi Irodát.

A Lehner Ügyvédi Iroda elsősorban jogi személyek részére végez jogi tanácsadói tevékenységet, illetve folyamatosan ellátja ezen ügyfelei teljeskörű jogi képviseletét elsősorban a polgári jog, a társasági jog, a munkajog területén, emellett ellátja az ügyfelek peres képviseletét is. A Lehner Ügyvédi Iroda a folyamatos képviselet mellett eseti megbízásokat is teljesít.

Az elmúlt évtizedek alatt jelentős szakmai tapasztalatra tettünk szert a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogterületeken, elsősorban a könyvkiadással, a filmkészítéssel és filmforgalmazással, a színpadi művekkel és a védjegyekkel kapcsolatos területeken.

Számtalan perben járunk el ügyfeleink személyhez fűződő jogainak megsértése esetén, és hasonlóan sok olyan ügyben is eljárunk, amelyekben ügyfeleinkkel szemben kezdeményeznek peres eljárást a személyhez fűződő jogok megsértése miatt. A folyamatosan változó joggyakorlat mellett különösen érdekes és örömteli ezekben az ügyekben sikerrel eljárni.

Ügyfeleink a gazdaság számos, egymástól nagyon eltérő területén folytatják tevékenységüket: ennek köszönhető az, hogy az elmúlt évtizedekben jelentős tudást halmoztunk fel többek között a könyvkiadás, a médiaszolgáltatás, a sajtó, az építőipar, az ingatlanfejlesztés, a kereskedelem, a vendéglátás, a filmkészítés, az állatgyógyászat, a dohánytermékek forgalmazása, a nemzetközi közúti fuvarozás során felmerülő speciális jogi kérdésekben is.

Ügyfeleink részére magyar, német és angol nyelven dolgozunk.

A nemzetközi vonatkozású ügyeket, amennyiben erre szükség van, több jelentős, komoly szakmai múltra visszatekintő német és osztrák ügyvédi irodával együttműködésben látjuk el. A hazai ügyekben is szívesen működünk együtt azokkal az ügyvédi irodákkal, amelyeket egykori kollégák vagy korábban nálunk tanuló egykori ügyvédjelöltek alapítottak.

Valljuk, hogy az ügyvédek mindig hozott anyagból dolgoznak. Ügyfeleinket és eredményeinket annak köszönhetjük, hogy az ügyfeleinkkel folytatott szoros együttműködés és együtt-gondolkodás során megismerjük, megértjük és elfogadjuk szándékaikat, és azért dolgozunk, hogy mindig elérjék céljaikat.

A Lehner Ügyvédi Irodát alapító Lehner Katalin ügyvéd egyetemi tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán és Universität Wien Jogtudományi Karán (Rechtswissenschaftliche Fakultät, Juridicum) folytatta. Ügyvédjelölti éveit Budapesten és Bécsben töltötte, eközben egyetemi tanársegéd volt az Universität Wien Jogtudományi Karán. A tudományos munka helyett az ügyvédi tevékenység mellett döntött, így szakvizsgái óta tagja a Budapesti Ügyvédi Kamarának és ügyvédként dolgozik. Tevékenységét 2001 óta az általa alapított Lehner Ügyvédi Irodában folytatja, ezt megelőzően pedig ügyvédként majd partnerként tagja volt a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Irodának, később pedig partnerként a Haarmann Hemmelrath & Partner, német alapítású nemzetközi irodának.

1056 Budapest Váci utca 40.

office@lehner.biz

Tel  +361 301 6620

Fax +361 301 6621

virág
Scroll to Top